isoespa 2014 2020

2610 366 100 info@deyap.gr

Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014 00:00

Προμήθεια ενός αντλητικου συγκροτήματος οριζόντιας διάταξης

Η ΔΕΥΑΠ ενδιαφέρεται για την προμήθεια ενός αντλητικου συγκροτήματος οριζόντιας διάταξης, υποβρύχιο και θα αποτελείται από αντλία πολυβάθμια με κεντρικό σημείο λειτουργίας σε Q=26m3/h, H=30m, ομοαξονικά συνδεδεμένη με τον κινητήρα, τοποθετημένα σε κέλυφος (μανδύα ψύξης) κατάλληλο για οριζόντια τοποθέτηση στο δάπεδο δεξαμενής.
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την τεχνική και οικονομική προσφορά σας, στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΠ –Ακτη Δυμαίων 48, έως 28/7/2014-13:00μμ, αναφέροντας ρητά τον χρόνο παράδοσης και εγγύησης. Τεχνικές πληροφορίες Φ. Κατριβέσης 2610366145.

Τεχνικές Προδιαγραφές Προμήθεια Αντλητικου Συγκροτήματος - 21/7/2014

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Το αντλητικό συγκρότημα θα είναι οριζόντιας διάταξης, υποβρύχιο και θα αποτελείται από αντλία πολυβάθμια με
κεντρικό σημείο λειτουργίας σε Q= 30m3/h, H= 30m, ομοαξονικά συνδεδεμένη με τον κινητήρα, τοποθετημένα σε
κέλυφος (μανδύα ψύξης) κατάλληλο για οριζόντια τοποθέτηση στο δάπεδο δεξαμενής. Θα αποτελείται από
πολυβάθμια αντλία συνδεδεμένη με υποβρύχιο ηλεκτροκινητήρα, Ευρωπαϊκής προελεύσεως με σήμανση CE. Η
αντλία ή ο κινητήρας ξεχωριστά και το συγκρότημα σαν τελικό προϊόν, καθώς και ο κατασκευαστικός οίκος ή ο
προμηθευτής πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό ποιότητας ISO9001/2000. Οι προσφορές πρέπει απαραίτητα να
συνοδεύονται από έντυπα τεχνικά φυλλάδια κατασκευαστή που να ενημερώνουν πλήρως για τα τεχνικά
χαρακτηριστικά καθώς και τεχνική περιγραφή της αντλίας. Οι προσφορές πρέπει ρητά να αναφέρουν χρόνο
παράδοσης των συγκροτημάτων και θα βαθμολογηθούν για αυτόν. Χρόνο εγγύησης 12 μηνών κατά τον οποίο
ο προμηθευτής θα έχει την αποκλειστική/ολική ευθύνη για την απόδοση και καλή λειτουργία του υποβρύχιου
συγκροτήματος καθώς και για την επισκευή του σε περίπτωση βλάβης.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΛΙΑΣ
1. Βαθμός απόδοσης αντλίας στο κεντρικό σημείο λειτουργίας τουλάχιστον η = 70%, για όλες τις κατηγορίες.
2. Τo σώμα των βαθμίδων και τα οδηγά πτερύγια θα είναι από λεπτόκοκκο χυτοσίδηρο αρίστης ποιότητας ή
ανοξείδωτο χάλυβα.
3. Oι πτερωτές θα είναι κλειστού τύπου ακτινικής/μικτής ροής από χυτοσίδηρο, ορείχαλκο ή ανοξείδωτο χάλυβα.
4. Ο σύνδεσμος αντλίας - κινητήρα θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI316 με διαστάσεις σύμφωνα με τα πρότυπα
ΝΕΜΑ.
5. Η βαλβίδα αντεπιστροφής τοποθετημένη στο επάνω μέρος της καταθλίψεως θα έχει σώμα και επί μέρους
στοιχεία από χυτοσίδηρο ή ανοξείδωτο χάλυβα.
6. Τα έδρανα θα είναι υδρολίπαντα από ειδικό κράμα τριβέων, μεγάλης επιφανείας και με μεγάλη διάρκεια ζωής.
7. Ο άξονας θα είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI420. Η μεταδιδόμενη ισχύς, η κατεργασία και
η ευθυγράμμιση πρέπει να είναι σύμφωνα με τα Αμερικανικά πρότυπα ANSI B58.1 / AWWA E101.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
8. Οι ηλεκτροκινητήρες θα είναι Ευρωπαϊκής προελεύσεως, διαμετρου 6΄΄, 400V, 50 Hz, 2900rpm, θα είναι
βραχυκυκλωμένου δρομέα, υδρόψυκτος, υδρολίπαντος, σύμφωνα με τα πρότυπα NEMA και τις προδιαγραφές
VDE. Η περιέλιξη του κινητήρα θα είναι στεγανή, χάλκινη, ειδικής κατασκευής για αντοχή και λειτουργία σε
αυξημενη θερμοκρασία. Πρέπει επίσης να μπορεί να επισκευαστεί, να έχει βαθμό προστασίας IP68 και κλάση
μόνωσης F, σύμφωνα με τις προδιαγραφές IEC και τα πρότυπα NEMA, και να φέρει δυο καλώδια σύνδεσης
(Υ/Δ). Τα αντλητικά συγκροτήματα θα οδηγούνται από ρυθμιστή στροφών (INVERTER). Για το λόγο αυτό, ο
προμηθευτής θα πρέπει να δηλώσει, και να απεικονίσει στην καμπύλη της αντλίας, την ελάχιστη αποδεκτή
συχνότητα λειτουργίας καθώς και τις καμπύλες (Q, H, PA/PK, η, NPSH) για το 100%, 80%, 60% και 40%
των στροφών. Ο κατασκευαστής πρέπει να εξασφάλιση την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία του
ηλεκτροκινητήρα με οδήγηση από ρυθμιστή στροφών χωρίς προβλήματα στην περιέλιξη ή στα έδρανα.
9. Βαθμός απόδοσης & Συντελεστής ισχύος στο ονομαστικό φορτίο τουλάχιστον η= 80% και συνφ= 0,8 αντίστοιχα
για όλες τις κατηγορίες.
10. Αριθμός εκκινήσεων τουλάχιστον 8 ανά ώρα για όλες τις κατηγορίες.
11. Τα έδρανα (τουλάχιστο δύο άνω και ένα κάτω) δεν θα έρχονται σε επαφή με τον άξονα, παρά με εναλλάξιμα
χιτώνια από ανοξείδωτο χάλυβα επί του άξονα
12. Ελάχιστη ταχύτητα νερού ψύξης 0,5m/sec, σε θερμοκρασία νερού 25 C0
13. Η στεγανοποίηση του ηλεκτροκινητήρα θα είναι ολοκληρωτικά εξασφαλισμένη από υδρολίπαντα ελαστικά
παρεμβύσματα και προστατευτικό μηχανικό στυπιοθλίπτη. Το κέλυφος του κινητήρα θα είναι από ανοξείδωτο
χάλυβα.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
14. Το συγκροτήμα αντλίας-ηλεκτροκινητήρα θα βρίσκεται μέσα σε σωλήνα (κέλυφος - μανδύα) με φλάντζες
DN100 στα άκρα.
15. Πρέπει να εχει διαμετρο τουλαχιστον 200mm, το δε πάχος του ελάσματος θα πρέπει να αντιστοιχο με αυτό των
χαλυβδοσωληνων manessman, είναι τόσο ώστε να μην παρουσιάζει το κέλυφος δυσμενές βέλος κάμψης στη
περίπτωση στήριξης μόνο στα άκρα αυτών. Το δε συγκροτήμα πρέπει να αποσυναρμολογείται και να
συναρμολογείται εύκολα μέσα από αυτόν.
16. Επίσης θα υπάρχει στεγανή διέλευση του καλωδίου τροφοδότησης του ηλεκτροκινητήρα μήκους τουλάχιστον 8
μέτρων.
17. Το κέλυφος θα φέρει προστατευτική επένδυση αντισκωριακή εσωτερικά και εξωτερικά.
18. Στο κάθε αντλητικό συγκρότημα απαιτείται η τοποθέτηση δύο δακτυλίων (μάπες) για την ανύψωσή του. 

 

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο www.deyap.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.