isoespa 2014 2020

2610 366 100 info@deyap.gr

Super User

Super User

Η ΔΕΥΑΠ ενδιαφέρεται για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δύο αγωγών κατάθλιψης-στερέωσης για αντλίες EMU KPR500-4 T344-6/29 ως ακολούθως:
-Υλικό: AISI304L
-πάχος τοιχώματος αγωγού: 4χιλ.
-διάμετρος αγωγού: 797χιλ. (ενδεικτική)
-μήκος αγωγού κατάθλιψης: 5,5μ. (ενδεικτικά από στόμιο άντλησης μέχρι τεμάχιο έδρασης)
-Υλικά στερέωσης (βίδες, παξιμάδια, ροδέλες, κλπ): όλα INOX ( μη μαγνητικά) με χρήση γράσου υψηλής θερμοκρασίας.
Στην προσφορά περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες και τα υλικά, μικροϋλικά, αναλώσιμα για την έντεχνη και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής για την αποξήλωση και αποκομιδή των παλαιών αγωγών, κατασκευή, εγκατάσταση, αποκατάσταση στέγης και θέση σε λειτουργία των προσφερόμενων αγωγών.
Στην τεχνική προσφορά που θα υποβληθεί πρέπει να περιγράφονται τα κομμάτια που θα αντικατασταθούν, ποια κομμάτια θα επαναχρησιμοποιηθούν, ο τρόπος κατασκευής του αγωγού, ο τρόπος στήριξης στο δάπεδο του αντλιοστασίου, ο τρόπος στήριξης και στεγανοποίησης της αντλίας στο σωλήνα, κλπ
Επίσης στην προσφορά πρέπει να δηλώνεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της προμήθειας και εγκατάστασης ο οποίος δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 30 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
Κάθε ενδιαφερόμενος υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού να επισκεφθεί την εγκατάσταση και να συνυποβάλλει με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση ότι επισκέφθηκε και έλαβε γνώση των ακριβών συνθηκών της εγκατάστασης καθώς επίσης ποινικό μητρώο, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
Πληροφορίες: Κ.Παπαγεωργακόπουλος 6974998785
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι την Τετάρτη 9/10/2019 σε σφραγισμένο φάκελο στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της ΔΕΥΑΠ με την ένδειξη: "Συντήρηση Αγωγών Κατάθλιψης Ο2 / Δέσμ. 888"
Προς κάθε ενδιαφερόμενο:
Μετά από το υπ' αριθμ. 20874/ΔΕΥΑΠ/20190826 σχετικό αίτημα διευκρίνησης, σας ενημερώνουμε οτι στα πλαίσια αυτής της διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια inverter, δεν απαιτείται προσφορά κανενός τύπου καλωδίου ισχύος για την σύνδεση inverter-κινητήρα.
Για λόγους επαλήθευσης των προτύπων ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και ατρωσίας των PDU, σας ενημερώνουμε ότι το μέγιστο μήκος καλωδίου που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί είναι 30μ. θωρακισμένου τύπου με πλήθος και διατομή αγωγών σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και των κανόνων της τέχνης.