isoespa 2014 2020

2610 366 100 info@deyap.gr

Super User

Super User

Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2014 00:00

Ποιότητα Νερού

poiotita nerouΟι προδιαγραφές ποιότητας του πόσιμου νερού καθορίζονται από την Οδηγία 98/83/ΕΚ η οποία έχει ενσωματωθεί στο Ελληνικό Δίκαιο με την ΚΥΑ Y2/2600/01.

Αναλυτική παρουσίαση τόσο της υφιστάμενης νομοθεσίας όσο και της υγειονομικής σημασίας των διαφόρων παραμέτρων που σχετίζονται με την ποιότητα του πόσιμου νερού, φαίνεται στο βιβλίο του Μάρκου Σκληβανιώτη, Δρ. Χημικού Μηχανικού, που έχει εκδοθεί από τη Δ.Ε.Υ.Α. Πάτρας. 
book deyap

pdf Πρόλογος
pdf Νομοθεσία
pdf Οδηγία 98/83/ΕΚ
pdf Κοινή υπουργική απόφαση Υ2/2600/2001
pdf Ο Νόμος των ΗΠΑ για το Ασφαλές Πόσιμο Νερό
pdf Παράμετροι γενικών χαρακτηριστικών και ανόργανων στοιχείων - ενώσεων
pdf Παράμετροι οργανικών ενώσεων
pdf Σύσταση της επιτροπής 20.12.2001 περί της προστασίας του πληθυσμού από την έκθεση σε ραδόνιο στις παροχές πόσιμου νερού
pdf Παράμετροι Ραδιενέργειας
pdf Μικροβιολογικές παράμετροι - βιολογικά χαρακτηριστικά
pdf Απολύμανση πόσιμου νερού

Ο ποιοτικός έλεγχος του πόσιμου νερού γίνεται στο άρτια εξοπλισμένο χημικό εργαστήριο της ΔΕΥΑΠ μετά από σειρά καθημερινών δειγματοληψιών.

 

Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2014 14:14

Επεξεργασία Νερού

Οι σύγχρονες προδιαγραφές για την ποιότητα του πόσιμου νερού απαιτούν ένα ελάχιστο επίπεδο επεξεργασίας ανάλογα με την προέλευση του και την κατάσταση της πηγής υδροληψίας. Στις περιπτώσεις που το νερό προέρχεται από γεωτρήσεις με υγιές υπόστρωμα (ασβεστόλιθος), η ελάχιστη επεξεργασία είναι η προληπτική απολύμανση. Ωστόσο σε περιπτώσεις που το νερό προέρχεται από επιφανειακούς όγκους ή γεωτρήσεις σε υδροφόρο αποθέσεων απαιτούνται πιο σύνθετες εγκαταστάσεις επεξεργασίας όπως κροκίδωση, καθίζηση και διύλιση.

Η ΔΕΥΑΠ διαθέτει δύο κύριες μονάδες επεξεργασίας νερού:

Εγκατάσταση Ρηγανόκαμπου. Επεξεργάζεται το επιφανειακό νερό του Γλαύκου που λαμβάνεται μετά τον ΥΗΣ της ΔΕΗ. Η εγκατάσταση, μέγιστης δυναμικότητας 2.600 m3/h, πραγματοποιεί απομάκρυνση των αιωρούμενων κολλοειδών στερεών (θολότητα), του χρώματος που οφείλεται στα στερεά αυτά και των μικροοργανισμών του νερού που φθάνει εκεί από την διώρυγα φυγής ΥΗΣ του ποταμού Γλαύκου. Η διαδικασία περιλαμβάνει μονάδα κροκίδωσης και καθίζησης με χρήση θειικού αργιλίου και πολυηλεκτρολύτη, μονάδα διύλισης με κλίνες άμμου και μονάδα απολύμανσης με διοξείδιο του χλωρίου. Η εγκατάσταση έχει κατασκευασθεί (1994) και λειτουργεί σύμφωνα με την πλέον σύγχρονη τεχνολογία. Το όλο έργο είναι πλήρως αυτοματοποιημένο, παρακολουθείται και λειτουργεί μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το παραγόμενο πόσιμο νερό είναι άριστης ποιότητας και καλύπτει τόσο τις προδιαγραφές της Ε.Ο.Κ. όσο και της Ελληνικής νομοθεσίας.

Εγκατάσταση περιοχής «Μακρυγιάννη». Επεξεργάζεται το νερό των γεωτρήσεων της μέσης ζώνης του Γλαύκου για την κατακράτηση φυσικών ρύπων που παρατηρούνται σε διάφορες συγκεντρώσεις. Η επεξεργασία περιλαμβάνει διύλιση σε κλίνες άμμου υποβοηθούμενη από επίπλευση διαλελυμένου αέρα και απολύμανση με διοξείδιο του χλωρίου. Η εγκατάσταση έχει δυναμικότητα 1.000 m3/h και ευρίσκεται σε λειτουργία από το 1993. Λειτουργεί κυρίως τους θερινούς μήνες όταν οι εγκαταστάσεις Ριγανόκαμπου λειτουργούν με μειωμένη παροχή αφού το διαθέσιμο επιφανειακό νερό διατίθεται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό για άρδευση.

Επιπλέον των ανωτέρω εγκαταστάσεων υπάρχουν εγκαταστάσεις απολύμανσης με τη χρήση υποχλωριώδους νατρίου στα περιφερειακά δίκτυα κυρίως των ορεινών περιοχών όπου το νερό που παράγεται στις κατά τόπους ορεινές γεωτρήσεις διανέμεται κατευθείαν στις τοπικές κοινότητες.

Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014 10:11

Ποιότητα ζωής

Η χρήση του νερού στις ημέρες μας έχει συνδεθεί άρρηκτα με την ποιότητα ζωής χωρίς πολλές φορές να το συνειδητοποιούμε στη ροή της καθημερινότητας. Η δυνατότητα άμεσης και απρόσκοπτης χρήσης νερού άριστης ποιότητας θεωρείται ένα αγαθό απόλυτα απαραίτητο για την καθημερινή διαβίωση. Ωστόσο η δυνατότητα αυτή έχει γίνει πραγματικότητα μόλις τα τελευταία 30 χρόνια, ενώ πριν 60 χρόνια η απόκτηση και αποθήκευση του νερού ήταν μια επίπονη και χρονοβόρα ημερήσια απασχόληση και η χρήση του δυσχερής και περιορισμένη.

Βασικές ηλεκτρικές συσκευές της καθημερινής μας ευκολίας όπως το πλυντήριο ρούχων και το πλυντήριο πιάτων έχουν σαν βασική και απαραίτητη προϋπόθεση την διαθεσιμότητα τρεχούμενου καθαρού νερού. Το καθημερινό λουτρό έχει γίνει μια καθημερινή, υγιεινή και αναζωογονητική συνήθεια των περισσοτέρων κατοίκων της πόλης μας.

21029Το νερό είναι αναμφίβολα ένα φυσικό αγαθό. Όμως το πόσιμο νερό στο κάθε σπίτι είναι ένα αγαθό της οργανωμένης κοινωνίας και της τεχνολογικής της ανάπτυξης και ικανότητας. Το νερό πρέπει να συλλεχθεί, να υποστεί την κατάλληλη επεξεργασία και έλεγχο για να γίνει κατάλληλο και ασφαλές για ανθρώπινη κατανάλωση, να αποθηκευτεί και τέλος να διανεμηθεί στους καταναλωτές. Όπως σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι και στη χώρα μας, ο ποιοτικός έλεγχος είναι πλέον επιταγή, γίνεται κάτω από καθορισμένο πλαίσιο και έχει συμβάλει στην εξαφάνιση των υδατογενών λοιμώξεων και την ευρεία αποδοχή των καταναλωτών.

Επιπλέον η διάθεση των ακάθαρτων νερών που παράγει η καθημερινή δραστηριότητα, οικιακή και επαγγελματική, είναι μια ανάγκη επιτακτική και σημαντική για την ευχάριστη και υγιεινή καθημερινή διαβίωση.

Στο παρελθόν η πλημμελής απομάκρυνση των λυμάτων από τις αστικές περιοχές ήταν αιτία χαμηλού επιπέδου υγιεινής και πολλές φορές αιτία επιδημιών, όχι σπάνια με θανατηφόρα αποτελέσματα. Η κατασκευή αποχετευτικών δικτύων έλυσε το πρόβλημα για τις αστικές περιοχές και το μετέφερε στους υδάτινους αποδέκτες όπως θάλασσες, ποτάμια, λίμνες. Για κάποια περίοδο, "περίοδο χάριτος", τα οικοσυστήματα που παραλάμβαναν τα λύματα μπορούσαν να αυτοκαθαρίζονται σε κάποιο επαρκή βαθμό και να συντηρούνται χωρίς έντονα σημάδια υποβάθμισης.

Αυτή η περίοδος όμως έχει παρέλθει και η ανάγκη προστασίας των υδάτινων οικοσυστημάτων είναι πλέον επιτακτική. Τα ζωντανά και υγιή οικοσυστήματα δεν επηρεάζουν βέβαια την ποιότητα της αστικής ζωής αλλά σίγουρα επηρεάζουν την γενικότερη ποιότητα ζωής και ιδιαίτερα των δραστηριοτήτων αναψυχής που όλοι τις θεωρούν απαραίτητες για την μείωση της έντασης και της πίεσης της σημερινής ζωής.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της η ΔΕΥΑ Πάτρας έχει μια ουσιαστική παρέμβαση στην ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την χρήση του νερού και την διάθεση των υγρών αποβλήτων. Με την κατασκευή και λειτουργία των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (βιολογικός καθαρισμός), τα λύματα που συλλέγονται στο δίκτυο αποχέτευσης δεν καταλήγουν στη θάλασσα ανεπεξέργαστα αλλά υφίστανται τον επιβαλλόμενο καθαρισμό και απορρίπτονται στον Πατραϊκό Κόλπο χωρίς να προκαλούν ανεπιθύμητες συνέπειες.

Ο ποιοτικός έλεγχος των επεξεργασμένων λυμάτων είναι μια καθημερινή δραστηριότητα που εξασφαλίζει το επιθυμητό αποτέλεσμα για τη θάλασσα της πόλης μας. Παράλληλα κλείνει έναν κύκλο επεξεργασίας του νερού αλλά και οικολογικής συμπεριφοράς όπου η κοινωνία μας δεν χρησιμοποιεί μόνο αυτό το πολύτιμο φυσικό αγαθό, το νερό, αλλά το αποδίδει πίσω στη φύση με τρόπο που να μην προκαλεί αρνητικές επιπτώσεις.

Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014 10:04

Εξυπηρέτηση Πελατών

GATAΕάν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα με την λειτουργία του Δικτύου Ύδρευσης ή Αποχέτευσης ή με την Ποιότητα του νερού, μπορείτε άμεσα να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Επίσης το 2610 366100 λειτουργεί 24-ώρες το 24-ωρο 365 μέρες τον χρόνο για κάθε έκτακτη βλάβη ή πρόβλημα που θα αντιμετωπίσετε.

Στην ενότητα των Συχνών Ερωτήσεων θα βρείτε απαντήσεις στις πιο συχνές σας ερωτήσεις αλλά και έγγραφα που θα χρειαστείτε για τις συναλλαγές σας με την ΔΕΥΑΠ, τα οποία μπορείτε να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε.
 
Με την νέα υπηρεσία αποστολής email θα μείνετε ενημερωμένοι για ότι σας ενδιαφέρει....
Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις, Διαγωνισμούς αλλά και για τις προγραμματισμένες διακοπές υδροδότησης.

Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014 10:00

Νέα έργα

s1Tα συνεχιζόμενα και προβλεπόμενα έργα και μελέτες του έτους 2014 εμφανίζονται στο Τεχνικό πρόγραμμα της Υπηρεσίας

doc Εισήγηση για το τεχνικό πρόγραμμα 2014

xls Τεχνικό Πρόγραμμα 2014

Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014 09:57

Συντήρηση Δικτύου

sintirisi diktioyEιδικότερα την τριετία 2011- 2012 – 2013 έγιναν :

ΕΤΟΣΦΡΕΑΤΙΑΑΓΩΓΟΙΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ
  (ΤΕΜ) (Μ) (ΤΕΜ)
2011 9.508 33.050,00 453
2012 2.503 25.136,05 637
2013 5.744 11.947,40 644
ΣΥΝΟΛΟ: 17.755 70.133,45 1.734

 

Κύρια πηγή πληροφόρησης για την ύπαρξη βλαβών είναι οι δημότες οι οποίοι μπορούν να τις δηλώνουν στο τηλέφωνο 2610 366 100 ή από την ιστοσελίδα ΔΕΥΑΠ-οnline.
Καταβάλλεται προσπάθεια ώστε κάθε βλάβη να επισκευάζεται εντός της ημέρας δηλωσής της.

Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014 09:48

Συντήρηση δικτύου

Επισκευή βλαβών

sintirisi siktioy idreus1Οι βασικές αιτίες των βλαβών του δικτύου είναι η παλαιότητα, οι επεμβάσεις τρίτων, τα σφάλματα κατασκευής, τα ελαττωματικά υλικά, οι αυξομειώσεις της πίεσης, οι καθιζήσεις ή μετακινήσεις του εδάφους, κ.λ.π.

Είναι αυτονόητο ότι όσο προχωρεί η αντικατάσταση του δικτύου μειώνεται δραστικά η συχνότητα των βλαβών.

Κύρια πηγή πληροφόρησης για την ύπαρξη βλαβών είναι οι δημότες, οι οποίοι μπορούν να τις δηλώνουν στο τηλέφωνο 2610 366 100 ή  με email ή από την ιστοσελίδα ΔΕΥΑΠ-οnline

Οι βλάβες επισκευάζονται από συνεργεία της ΔΕΥΑΠ με αυτεπιστασία.

Καταβάλλεται προσπάθεια ώστε κάθε βλάβη να επισκευάζεται εντός δύο ημερών από την δήλωσή της ανάλογα με την σοβαρότητα της.

 

ydre 20Προληπτική συντήρηση

Οι βασικές εγκαταστάσεις του συστήματος υδροδότησης (γεωτρήσεις, διυλιστήρια, αντλιοστάσια, δεξαμενές, βαλβίδες ελέγχου πιέσεων, χειριστήρια, αυτοματισμοί κ.λ.π.), υπόκεινται σε περιοδικές επιθεωρήσεις και συντηρήσεις.

Η καθημερινή λειτουργία των περισσοτέρων εγκαταστάσεων από προσωπικό βάρδιας, δίνει την δυνατότητα να διαπιστωθούν έγκαιρα δυσλειτουργίες και φθορές.

Η υγιεινή των χώρων και των εγκαταστάσεων που έρχονται σε επαφή με το νερό αποτελεί σημαντικό μέρος της συντήρησης.

Στα υπόγεια δίκτυα η προληπτική συντήρηση γίνεται όταν υπάρχουν ενδείξεις δυσλειτουργίας. Η συντήρηση πραγματοποιείται από προσωπικό της ΔΕΥΑΠ.

 

 

Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014 09:39

Δίκτυο Ύδρευσης

diktuoΗ ποσότητα νερού που απαιτείται για την ύδρευση της Πάτρας κυμαίνεται σήμερα από 60.000-70.000 m3/24ωρο, ανάλογα με την εποχή. Οι αντίστοιχες μέγιστες ωριαίες απαιτήσεις είναι 3.000-3.500 m3/h.

Tην χειμερινή περίοδο, η κύρια πηγή νερού είναι τα επιφανειακά νερά του ποταμού Γλαύκου. Για την καλοκαιρινή περίοδο, υπάρχουν 35 γεωτρήσεις, οι περισσότερες από τις οποίες βρίσκονται κατά μήκος της κοίτης του Γλαύκου και του Χαράδρου.

 Η επεξεργασία του νερού γίνεται στα δύο διυλιστήρια, Ρηγανόκαμπου, δυναμικότητας 2600 m3/h και Ταραμπούρα, δυναμικότητας 1.000 m3/h.

Η αποθήκευση του νερού και η εξισορρόπηση της παροχής της κατανάλωσης γίνεται με 9 δεξαμενές, συνολικής χωρητικότητας 37.000 m3.

Για την προώθηση του νερού λειτουργούν τρία βασικά αντλιοστάσια, του Ταραμπούρα, της Εγλυκάδος και του Καστελλόκαμπου. Η επικοινωνία μεταξύ πηγών νερού, αντλιοστασίων, δεξαμενών και διαφόρων γεωγραφικών περιοχών της πόλης γίνεται με το εξωτερικό και το εσωτερικό δίκτυο μεταφοράς και η διανομή νερού στους καταναλωτές γίνεται με ένα πλέγμα εσωτερικού δικτύου διανομής. Το συνολικό μήκος αυτών των δικτύων ανέρχεται στα 700 περίπου km.

Στην ΔΕΥΑΠ λειτουργεί ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας του νερού με συνεχείς δειγματοληψίες στο σύνολο της πόλης. Υπάρχουν σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και απολύμανσης.

Τα τελευταία χρόνια έχει επέλθει σταδιακά ανανέωση των πηγών νερού, με βασικές επιλογές την εκμετάλλευση των επιφανειακών νερών του Γλαύκου, την εγκατάλειψη γεωτρήσεων της παραλιακής ζώνης και την αντικατάστασή τους με γεωτρήσεις στην ορεινή και μέση ζώνη.

Σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη ένα μεγάλο πρόγραμμα αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης με το οποίο μέχρι στιγμής έχει κατασκευαστεί δίκτυο μήκους 450 km, που εξυπηρετεί το 80% του πληθυσμού και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στα επόμενα έτη. Το υλικό που έχει επιλεγεί για την κατασκευή του δικτύου, ήδη από το 1994, είναι το πολυαιθυλένιο, το οποίο παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με άλλα υλικά, ειδικά για τα δίκτυα διανομής.

 Η χρηματοδότηση των έργων γίνεται από το ταμείο συνοχής της Ε.Ε. και από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΠ.

 Με όλα αυτά τα παράλληλα έργα η ΔΕΥΑΠ εξασφαλίζει την επάρκεια του νερού και βελτιώνει συνεχώς την ποιότητά του, με αποτέλεσμα η πόλη να διαθέτει άριστης ποιότητας πόσιμο νερό. pic riganokampos

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού - Ριγανόκαμπος
Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας πόσιμου νερού βρίσκονται στην περιοχή Ριγανόκαμπος, ανατολικά - νοτιοανατολικά της πόλης των Πατρών.

Αξιοποιούνται προς όφελος των υδρευτικών αναγκών της πόλης οι παροχές του ποταμού Γλαύκου, που διέρχονται από το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο (ΥΗΣ) Γλαύκου.

Εκτός της αρδευτικής περιόδου, το σύνολο της παροχής του ποταμού διατίθεται για την ύδρευση της πόλης. Κατά την αρδευτική περίοδο μέρος της παροχής διατίθεται για αρδεύσεις και τα πιθανά ελλείμματα συμπληρώνονται από γεωτρήσεις.

Μετά την επεξεργασία στις εγκαταστάσεις του Ριγανόκαμπου και την αποθήκευση σε επιτόπου δεξαμενές το πόσιμο νερό οδηγείται προς την πόλη των Πατρών υδρεύοντας περιοχές 200.000 κατοίκων περίπου.

Έτσι, ένα μέρος της παροχής διατίθεται προς τις δεξαμενές Εγλυκάδος και Ταραμπούρα και υδρεύει την νοτιοδυτική και δυτική πλευρά της Πάτρας, ένα ακόμη μέρος διατίθεται προς τις δύο δεξαμενές του Αλσυλίου, την νέα και την παλαιά, και υδρεύει την βόρεια πλευρά της Πάτρας, ενώ το υπόλοιπο διατίθεται απ' ευθείας προς την περιοχή της οδού Αγ. Νικολάου στο κέντρο της πόλης.

 

 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού - Ριγανόκαμπος


Διυλιστήριο Ταραμπούρα
Το έργο έχει κατασκευαστεί με σκοπό την επεξεργασία των νερών των γεωτρήσεων της περιοχής Ταραμπούρα με μέση παροχή ανεπεξέργαστου νερού 1.000 m3/h.tarampoyra

Διαχείριση δικτύου νερού
Η Πάτρα, στα διοικητικά όρια του Δήμου, παρουσιάζει ένα πολύ έντονο ανάγλυφο, με καταναλώσεις νερού από το υψόμετρο 0.00 m, της θάλασσας, έως το υψόμετρο 400 m. Για τον λόγο αυτό η πόλη έχει διαχωριστεί, εκτός των γεωγραφικών περιοχών, σε υψομετρικές ζώνες για την ομαλή και ελεγχόμενη κατανομή των πιέσεων και τον σχεδιασμό της διαχείρισης του νερού.

Οι διαφορετικές πηγές νερού ανάμεσα στο Χειμώνα και το Καλοκαίρι, δημιουργούν μια πρόσθετη παράμετρο στην διαχείριση και ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην παραγωγή, επεξεργασία, προώθηση και διανομή του νερού.

Βασικές εγκαταστάσεις για την κάλυψη αυτών των απαιτήσεων είναι οι γεωτρήσεις, τα αντλιοστάσια , οι δεξαμενές , τα ειδικά όργανα ελέγχου και ένα σύνθετο δίκτυο αγωγών μεταφοράς νερού.

Σε καθημερινή βάση και σε 24ωρη βάρδια διατίθεται το απαραίτητο προσωπικό και τα μέσα για την παρακολούθηση και την εφαρμογή του διαχείρισης, από την παραγωγή νερού μέχρι την κατανάλωση.

Οι έκτακτες και απρόβλεπτες καταστάσεις (βλάβες, διακοπές ρεύματος, υπερκαταναλώσεις κ.λ.π.) αντιμετωπίζονται από τον παραπάνω μηχανισμό, με επιτυχία τις περισσότερες φορές, ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα. Μια δυσκολία υπάρχει στις ψηλές περιοχές της Πάτρας, όπου η υδροδότηση γίνεται αποκλειστικά από τις «ορεινές» πηγές, χωρίς εναλλακτικές δυνατότητες, οπότε οι έκτακτες καταστάσεις είναι δύσκολο να μην φθάσουν μέχρι τον καταναλωτή.

Η ΔΕΥΑΠ σχεδιάζει και θα υλοποιήσει σύντομα την σταδιακή αυτοματοποίηση της λειτουργίας του δικτύου με τηλεδιοίκηση, τοποθετώντας τα απαραίτητα όργανα συλλογής και μεταφοράς πληροφοριών, λήψης αποφάσεων και εκτέλεσης εντολών.

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο www.deyap.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.