isoespa 2014 2020

2610 366 100 info@deyap.gr

Super User

Super User

Από την ΔΕΥΑΠ ανακοινώνεται ότι η επιλογή Ηλεκτρονικού Αιτήματος Σύνδεσης Αποχέτευσης είναι πλέον εφικτή. Η παραπάνω εφαρμογή εντάχθηκε στα πλαίσια της καλύτερης εξυπηρέτησης των ιδιοκτητών ακινήτων, ώστε να συνδέσουν τα ακίνητά τους στο δίκτυο αποχέτευσης της Πάτρας στη βόρεια και στη νότια πλευρά του Δήμου.

Οι περιοχές που θα ενεργοποιηθούν για αίτηση τμηματικά είναι οι εξής: Άγιος Βασίλειος, Ρίο, Καστελλόκαμπος, Μποζαΐτικα, Πλαζ, Αγυιά (Μέσα και Έξω), Ροΐτικα, Μιντιλόγλι, Μονοδένδρι και Βραχνέικα.


Η διαδικασία είναι η ακόλουθη :

  • Για να γίνει η αίτηση πρέπει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου να έχει ή να δημιουργήσει web user στο www.deyaponline.gr, να έχει τα αντίστοιχα δικαιώματα και η ΔΕΥΑΠ να έχει ενεργοποιήσει την περιοχή του.
  • Για να δημιουργήσετε web user ή για να δείτε τα δικαιολογητικά για τα αντίστοιχα δικαιώματα δείτε εδώ
  • Η ΔΕΥΑΠ θα ενεργοποιεί τμηματικά τις αντίστοιχες περιοχές.
  • Για να κάνετε την αίτηση συνδεθείτε εδώ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Προσοχή: Η ενεργοποίηση της πλατφόρμας υποβολής της αίτησης για τις παρακάτω περιοχές ,αφορά στα τμήματά τους κάτω από την σιδηροδρομική γραμμή μέχρι την θάλασσα.

1) ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                                  ΑΠΟ 10/06/2024 ΕΩΣ 11/08/2024

2) ΡΙΟ ΕΩΣ ΟΔΟ ΠΕΤΜΕΖΑ (ΚΑΣΤΕΛΟΚΑΜΠΟΣ)   ΑΠΟ 12/08/2024 ΕΩΣ 27/10/2024

3) ΚΑΣΤΕΛΟΚΑΜΠΟΣ                                                ΑΠΟ 28/10/2024 ΕΩΣ 14/12/2024

4) ΔΑΦΝΕΣ - ΠΡΟΑΣΤΕΙΟ                                         ΑΠΟ 15/12/2024 ΕΩΣ 15/02/2025

5) ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ – ΠΛΑΖ – ΕΞΩ ΑΓΥΙΑ     ΑΠΟ 16/02/2025 ΕΩΣ 29/04/2025

 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΑ ΚΛΠ ) ΘΑ ΒΓΕΙ ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥΣ, ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΟΤΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ .

 

 

Με αφορμή το δημοσίευμα περί ακαταλληλότητας του νερού στην περιοχή του κέντρου της πόλης των Πατρών, που προέρχεται από διυλιστήριο της Πάτρας στον Ριγανόκαμπο, για άλλη μια φορά θέλουμε να ενημερώσουμε τους καταναλωτές πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας σχετικά με την ποιότητά του. Η διασπορά ψευδών ειδήσεων και δημιουργία ανησυχίας στους πολίτες πρέπει να σταματήσει.
Η ΔΕΥΑ Πάτρας διενεργεί συστηματική παρακολούθηση της μικροβιολογικής και φυσικοχημικής ποιότητας του πόσιμου νερού, αλλά και των επιπέδων Ραδιενέργειας Πόσιμου Νερού, με συχνότητα ελέγχων μεγαλύτερη από αυτή που ορίζεται από τις υγειονομικές διατάξεις. Ο συνεχής ποιοτικός έλεγχος διασφαλίζει την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και πραγματοποιείται σύμφωνα την κείμενη νομοθεσία. Όλοι οι έλεγχοι είναι υποχρεωτικό και πραγματοποιούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025, όπως ακριβώς ορίζεται από την νομοθεσία.
Πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού
Όλα τα στοιχεία κοινοποιούνται, όπως ορίζει η νομοθεσία, στις ελεγκτικές αρχές Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου και είναι προσβάσιμα σε όλους τους καταναλωτές.
Τα σημεία δειγματοληψίας είναι αντιπροσωπευτικά σημεία του δικτύου, σχολεία της πόλης, επιχειρήσεις, οικίες κλπ. Όλες οι εξεταζόμενες παράμετροι είναι εντός των προβλεπομένων από τη νομοθεσία ορίων.
Επίσης, λειτουργεί το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. για την παρακολούθηση της ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΠ (deyap.gr) / ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ / ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ της ΕΔΕΥΑ, στο όποιο η ΔΕΥΑ Πάτρας συμμετέχει ως μια από τις ιδρυτικές ΔΕΥΑ και ενημερώνει συνεχώς με νέες μετρήσεις.
Η λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος παρακολούθησης της ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης καλύπτει την ανάγκη των Δ.Ε.Υ.Α., όχι μόνο για την ενημέρωση του καταναλωτή, αλλά και για την άμεση ενημέρωση και συνεργασία με τις ελεγκτικές αρχές, δηλαδή τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου. Το σύστημα είναι ενημερωμένο και επικαιροποιημένο για όλες τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Μάλιστα, το Υπουργείο Υγείας έχει άμεση πρόσβαση στο σύστημα και μπορεί να βλέπει όλα τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα από το 2017 και μετά.
Ουδέποτε έχει παρατηρηθεί στο νερό υπέρβαση των νόμιμων ορίων στην περιεκτικότητα των συγκεκριμένων μετάλλων, που αναφέρονται στο δημοσίευμα, στις μετρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η ΔΕΥΑΠ ενημερώνει άμεσα την Διεύθυνση Υγείας.
Οι μετρούμενες τιμές είναι πολύ μικρότερες από την παραδεκτές τιμές που ορίζει ο νόμος. Μάλιστα, οι παραμετρικές για τις συγκεκριμένες παραμέτρους είναι τέτοιες, που δεν ποσοτικοποιούνται με το όριο αναφοράς της μεθόδου ανίχνευσης.

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο www.deyap.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας.