isoespa 2014 2020

2610 366 100 info@deyap.gr

Συμπληρωματικό στοιχείο για την "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" : ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Σχετικά με τον διαγωνισμό με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών φύλαξης εγκαταστάσεων ύδρευσης ΔΕΥΑΠ», αρ. δια. 6/20 διευκρινίζουμε τα κάτωθι :   Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις : α- κράτηση ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με την παρ 3 του άρθρου 4 του ν.4013/11 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 235 του ν.4610/2019, επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων. Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί του χαρτοσήμου β- κράτηση ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με το άρθρο…