espa 2014 2020

2610 366 100 info@deyap.gr

Πέμπτη, 01 Φεβρουαρίου 2018 15:10

Προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης Η\Μ εγκαταστάσεων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                     

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                Πάτρα  01-02-2018   

ΑΡΜ: ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ                          Αρ. Πρωτ. 2879Α                                                                                              

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης , για την ανάδειξη προμηθευτή για  την προμήθεια  υπηρεσιών συντήρησης Η\Μ εγκαταστάσεων  (με χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων και γερανών) για τα έργα αυτεπιστασίας 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ   ΔΕΥΑ ΠΑΤΡΑΣ

 

 Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυση Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4483/2017
  2. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
  3. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016
  4. Την υπ αριθ. 447/22/21-12-2017 απόφαση του ΔΣ. της ΔΕΥΑΠ

Κ Α Λ Ε Ι

  • Την εταιρεία ΑΦΟΙ ΓΙΔΙΑΡΗ Ε.Ε. ,
  • Την εταιρεία Β. ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΒΕΕ,
  • Την ατομική επιχείρηση ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ. ΧΡΗΣΤΟΣ και
  • Όλους τους   ενδιαφερόμενους

που πληρούν τα κριτήρια να λάβουν μέρος στην από το νόμο προβλεπόμενη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης Η\Μ εγκαταστάσεων  (με χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων και γερανών) για τα έργα αυτεπιστασίας  συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 54.999,16 ευρώ πλέον του ΦΠΑ 24% 13.199,80 ευρώ συνολικού ποσού 68.198,96 ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη  προσφορά μόνο βάσει τιμής σε  σφραγισμένο  φάκελο , στην Ελληνική γλώσσα.

     Η διαδικασία διαπραγμάτευσης  θα πραγματοποιηθεί  στα Γραφεία της ΔΕΥΑΠ Ακτή Δυμαίων 48 1Ος όροφος την Τετάρτη  7 Φεβρουαρίου   2018.

Ώρα  έναρξης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης: 11:00 π.μ.

Ώρα  λήξης  της διαδικασίας διαπραγμάτευσης: 11:30 π.μ.

  Η διαδικασία διαπραγμάτευσης  δημοσιοποιείται ηλεκτρονικά με την ανάρτηση της πρόσκλησης  και της εγκεκριμένης διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη   www.promitheus.gov.gr στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης με τα συνημμένα μέρη (σε ηλεκτρονική μορφή) διατίθεται επίσης και στο διαδίκτυο στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση  www.deyap.gr 

Οι απαιτούμενες προϋποθέσεις συμμετοχής , το αντικείμενο και οι ουσιώδεις όροι της σύμβασης , καθώς και οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας θα είναι σύμφωνες με το εγκεκριμένο τεύχος διακήρυξης (αποφάσεις  Δ.Σ. ΔΕΥΑΠ  231Α /2017 και 304/2017  οι  οποίες  εγκρίθηκαν  από την Περιφέρεια με τις  υπ αριθ. 171067/2017  και 245691/2017 αντίστοιχα) το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης.

Εγγύηση συμμετοχής στην διαδικασία διαπραγμάτευσης δεν απαιτείται.

Για  πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  στο Γραφείο Προμηθειών της ΔΕΥΑΠ (Ακτή Δυμαίων 48 -1ος όροφος) τηλ.2610/366-231  Παπαζαφείρη  Θεοδώρα  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (7:30 π.μ-14:00μ.μ)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

  ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.  ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ