espa 2014 2020

2610 366 100 info@deyap.gr

Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2017 13:31

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ AYTOKINHΤΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                            ΠΑΤΡΑ 21-11-17

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                ΑΡ.ΠΡΩΤ:  16955Α

ΑΡΜ: ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ                                                                                        

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ AYTOKINHΤΩΝ

ΑΡ. ΔΙΑΚ. 24/17

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΠΑΤΡΑΣ

 

       Προκηρύσσει ανοικτό  δημόσιο ηλεκτρονικό μειοδοτικό  διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , μόνο βάσει της τιμής  για την προμήθεια αυτοκινήτων συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 190.000,00 ευρώ πλέον του ΦΠΑ 24% 45.600,00 ευρώ συνολικού ποσού 235.600,00 ευρώ .

     Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγημένη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να έχουν εγγραφεί στο  Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Ο διαγωνισμός δημοσιοποιείται ηλεκτρονικά με την ανάρτηση της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη   www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης με τα συνημμένα μέρη (σε ηλεκτρονική μορφή) διατίθεται επίσης και στο διαδίκτυο στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση  www.deyap.gr 

Ημερομηνία ανάρτησης της προκήρυξης στην διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ :23/11/17 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:50273  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 20:00 μ.μ.

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 3.800.00 ευρώ.

Για  πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  στο Γραφείο Προμηθειών της ΔΕΥΑΠ (Ακτή Δυμαίων 48 -1ος όροφος) τηλ.2610/366-231  Παπαζαφείρη  Θεοδώρα  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (7:30 π.μ-14:00μ.μ)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΟΥ Δ.Σ.

 ΑΝΔΡΕΑΣ Κ.  ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ