Σημαντικές ανακοινώσεις

Σημαντικές ανακοινώσεις

Τετάρτη, 23 Απρίλιος 2014 09:24

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ PLC

Η ΔΕΥΑΠ ενδιαφέρεται για την προμήθεια των παρακάτω ανταλλακτικών:
- AllenBradley1766-L32BXBA: 7 τεμάχια.
- AllenBradley1762-IQ8: 8 τεμάχια.
- AllenBradley1762-IF4: 8 τεμάχια.
- AllenBradley1762-IF2OF2: 3 τεμάχια
- MeanWell DRP-240-24: 7 τεμάχια
- MeanWell DR-UPS40:7 τεμάχια
- Μπαταρίες12V/12Ah: 14 τεμάχια
- Ethernet modem ubiquity M5G25: 12 τεμάχια.
- ELPRO 455U-D-L: 1 τεμάχιο.
Οικονομικές προσφορές με χρόνο παράδοσης και χρόνο εγγύησης (τουλάχιστον 2 έτη) δεκτές σε κλειστό φάκελο μέχρι Δευτέρα 28/4/2014 στο Γραφείο Προμηθειών (Ακτή Δυμαίων 48 Πάτρα). Η παράδοση θα γίνει στις αποθήκες της ΔΕΥΑΠ, Ακτή Δυμαίων 48 Πάτρα.
Τεχνικές πληροφορίες: κ.Κ. Παπαγεωργακόπουλος 2610 366138.

Δευτέρα, 07 Απρίλιος 2014 14:27

Προμήθεια Χειροκίνητου Παλετοφόρου

Η ΔΕΥΑΠ ενδιαφέρεται για την προμήθεια ενός χειροκίνητου παλετοφόρου με της εξής προδιαγραφές:
Ικανότητα Φόρτωσης 2,5 Τόνοι
Μήκος Πηρουνιών 1150 mm
Πλάτος Πηρουνιών 540 mm
Τροχοί Πολυουρεθάνης ή Νάϋλον

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως 11/04/2014 στο Γραφείο Προμηθειών, σε κλειστούς φακέλους.
Τεχνικές πληροφορίες στο τηλ. 2610 527506, ή 6977644133,  Α. Παπαδόπουλος

Η  ΔΕΥΑ Πάτρας  γνωστοποιεί  ότι  δέχεται γραπτές  και σφραγισμένες προσφορές για την  προμήθεια  των  παρακάτω  υλικών :

1.     ΧΑΡΤΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ   430 γρ    ………………………………τεμ. 720
2.    ΧΑΡΤΙΑ  ΥΓΕΙΑΣ  140-160 γρ. ……………………………..... τεμ. 1440
3.    ΧΑΡΤΙ   ΡΟΛΟ   4.5 - 5 kg  ………………………… ….………τεμ. 20
4.    ΧΛΩΡΙΝΕΣ   παχύρευστες 750ml ………………………………τεμ. 50
5.    ΑΚΟΥΑΦΟΡΤΕ   ……………………………………..………...τεμ. 30
6.    AJAX   ΔΑΠΕΔΟΥ 1 L …………………………………………τεμ. 50
7.    ΣΚΟΥΠΕΣ  πλαστικές μαλακές  ………………………………. τεμ. 20
8.    ΣΚΟΥΠΕΣ  πλαστικές σκληρές  ………………………………. τεμ.  10
9.    ΚΟΝΤΑΡΙΑ για της σκούπες   ………………………………….τεμ. 20
10.    ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ    ………………………………………… τεμ.  30
11.     ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ  4 L …………………………... τεμ. 20

Καταληκτική  ημερομηνία  για την υποβολή των  προσφορών η Πέμπτη 10/4/2014  και ώρα 11.00 πμ .


Ο υπεύθυνος Προμηθειών
Κώστας  Λυκοκάπης

Τρίτη, 01 Απρίλιος 2014 14:37

Προμήθεια καλωδίου

Η ΔΕΥΑΠ ενδιαφέρεται για την προμήθεια 100m καλωδίου ΝΥΥ 3*25 και 100m NYY 3*25+16

Προσφορές δεκτές σε κλειστούς φακέλους μέχρι 7/4/2014 στο Γραφείο Προμηθειών Ακτή Δυμαίων 48 Πάτρα

ΘΕΜΑ;  Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Υλικών

Όπως προβλέπεται  στην υπ’ αρίθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/4-11-2011 απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα: «Διενέργεια της διαδικασία κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της Διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».

   Την Παρασκευή 04/04/2014 και ώρα 8:00 π.μ.  στην αίθουσα Συμβουλίου της επιχείρησης θα  διενεργηθεί  κλήρωση για τον ορισμό της επιτροπής παραλαβής υλικών.

Παρασκευή, 28 Μάρτιος 2014 13:34

Προμήθεια Αντλιών Flygt

 Προμήθεια Αντλιών Flygt

Η ΔΕΥΑΠ ενδιαφέρεται για την προμήθεια δύο αντλιών Flygt τύπου CT 3102.181 MT 432 / 2,4 KW

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως 04/04/2014 στο Γραφείο Προμηθειών, σε κλειστούς φακέλους.

Τεχνικές πληροφορίες στο τηλ. 2610 527506, ή 6977644133,  Α. Παπαδόπουλος

Πέμπτη, 27 Μάρτιος 2014 13:33

Προμήθεια σωλήνων υπονόμου

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΠΟΝΟΜΟΥ  »   

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 Η ΔΕΥΑΠ προτίθεται να  προμηθευτεί 80 μέτρα σωλήνα υπονόμου PVC Φ200 σειρά 41

Τεχνικές πληροφορίες Τυροπάνη Κωνσταντίνα

 Τηλ. 2610 366228

 Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την οικονομική προσφορά σας σε κλειστό φάκελο στο Γραφείο Προμηθειών (Ακτή Δυμαίων 48, Πάτρα) έως 4/4 /2014    με την ένδειξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΠΟΝΟΜΟΥ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ»

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 Η ΔΕΥΑΠ προτίθεται να  προμηθευτεί  για τις  ανάγκες λειτουργίας του μικροβιολογικού εργαστηρίου πόσιμου ύδατος, τα παρακάτω   :

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΜΑΧΙΑ(αναλογα την προσφερόμενη συσκευσία

Πρότυπο στέλεχος E.Coli σε μορφή lenticule discs,περίπου 51-77 CFU/disc

25 ή 30

 Πρότυπο στέλεχος Enterococci σε μορφή lenticule discs, περίπου 24-60 CFU/disc

25ή 30

Πρότυπο στέλεχος Clostridium perfringens σε μορφή lenticule discs, περίπου 30-120 CFU/disc

20 ή 25

 

 

 

 

 

 

Τεχνικές πληροφορίες Τυροπάνη Κωνσταντίνα

 Τηλ. 2610 366228 

 Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την οικονομική προσφορά σας σε κλειστό φάκελο στο Γραφείο Προμηθειών (Ακτή Δυμαίων 48, Πάτρα) έως         4/4/2014    με ε την ένδειξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ»

Τετάρτη, 26 Μάρτιος 2014 13:27

Πρόσληψη Ιατρού Εργασίας

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                          ΠΑΤΡΑ 26/03/2014

ΤΗΛ: 2610366225-217                                                                   

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Πάτρας (Δ.Ε.Υ.Α.Π.), που εδρεύει στην Πάτρα (Ακτή Δυμαίων 48), με την υπ’ αριθμ. με την υπ’ αριθμ. 29-21/02/2014  απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π. ενέκρινε την διαδικασία δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Ιατρού της  Εργασίας και προς τούτο προτίθεται να συνάψει Σύμβαση Παροχής  Ανεξάρτητων Υπηρεσιών για ένα (1) έτος με ένα (1) ιατρό για παροχή υπηρεσιών Ιατρικής της Εργασίας για την εταιρεία. Η προβλεπόμενη πίστωση στον προϋπολογισμό του 2014 ανέρχεται στο ποσό των  4.000 ευρώ.

Για τους όρους υποβολής προσφορών και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΠ (www.deyap.gr) στην οποία έχει αναρτηθεί η σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος, από τον Ιατρικό Σύλλογο Πάτρας στον οποίο έχει κοινοποιηθεί και από την αρμόδια Διοικητική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΠ.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή σφραγισμένων προσφορών από  27/03/2014 έως 03/04/2014 στην Διοικητική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΠ, Ακτή Δυμαίων 48, 1ος όροφος.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΔΕΥΑΠ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

 

2014_02_19 PROSKLHSH EKDHLOSIS ENDIAFERONTOS IATROS ERGASIAS

«Προμήθεια ψυγείου για Χημικό  Εργαστήριο »

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Για τις ανάγκες του Χημικού εργαστηρίου πόσιμου νερού είναι αναγκαία η προμήθεια νέου ψυγείου για την φύλαξη αντιδραστηρίων και δειγμάτων προς ανάλυση. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ζητούνται  να έχει είναι τα εξής

 • Άνω κατάψυξη
 • Ύψος 176-189
 • Πλάτος 70 εκ και άνω
 • Ενεργειακή κλάση Α+
 • Καθαρός συνολικός χώρος 401-500 λίτρα
 • Ελεύθερη τοποθέτηση

Πληροφορίες Τυροπάνη Κωνσταντίνα

                       Φωτοπουλος

  Τηλ. 2610 366228

 Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την οικονομική προσφορά σας σε κλειστό φάκελο στο Γραφείο Προμηθειών (Ακτή Δυμαίων 48, Πάτρα) έως   27/3 /2014    με την ένδειξη «Προμήθεια ψυγείου για Χημικό  Εργαστήριο»

Κυριακή, 16 Μάρτιος 2014 13:22

Προμήθεια Λιπαντικού. (Γράσο)

Η ΔΕΥΑΠ ενδιαφέρεται για την προμήθεια 320 κιλών λιπαντικού, (Γράσο), σε συσκευασίες 16 έως 25 kg/συσκευασία, με της εξής προδιαγραφές:

Lithium- or Calcium- based grease

Consistency 1 to DIN 51 818

(worked penetration 310-340)

Προτεινόμενα από τον κατασκευαστή των μηχανημάτων προϊόντα:

Aral Aralub BAB RC 1

Renolit H 441

Alvania EP 1

Paragon EP 1

Energease LS-EP 1

ή αντίστοιχα των παραπάνω.

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως 20/03/2014 στο Γραφείο Προμηθειών, σε κλειστούς φακέλους.

Τεχνικές πληροφορίες στο τηλ. 2610 527506, ή 6977644133,  Α. Παπαδόπουλος

Κυριακή, 16 Μάρτιος 2014 15:56

Προμήθεια Φλαντζών PVC DN150

Η ΔΕΥΑΠ ενδιαφέρεται για την προμήθεια - κατασκευή Φλαντζών PVC 6” (DN 150).

4 τεμάχια διάτρητες Φεσωτ.170 mm, 8 οπές Φ22 και 4 τεμάχια τυφλές 8 οπές Φ22  και δύο επιπλέον οπές στο τυφλό με σπείρωμα 1/2” με απόσταση μεταξύ τους 71 mm.

Το πάχος όλων των φλαντζών θα είναι 25 mm.

 Το κόστος της προσφοράς να είναι ανά τεμάχιο και είδος.

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως 20/03/2014 στο Γραφείο Προμηθειών σε κλειστούς φακέλους.

Τεχνικές πληροφορίες στο τηλ. 2610 527506, ή 6977644133, Α. Παπαδόπουλος

Πέμπτη, 06 Μάρτιος 2014 15:53

Ζήτηση Εκτύπωσης Εντύπων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ

Η ΔΕΥΑ Πάτρας γνωστοποιεί οτι δέχεται γραπτές και σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανα είδος για την εκτύπωση των παρακάτω :

    Ενημερωτικής επιστολής προς τους καταναλωτές σχετικά με τους δικαιούχους μειωμένου τιμολογίου για τις ευπαθείς ομάδες.

Η επιστολή ενός φύλλου θα είναι αμφίπλευρη εκτύπωση (εμπρός – πίσω ) δίχρωμη, σε

χαρτί γραφής 90 gr, διαστάσεων Α4

Θα πρέπει να παραδοθεί διπλωμένη στα τρία (3) προκειμένου να αποσταλεί με φάκελο

αλληλογραφίας.

Ποσότητα : 150.000 φύλλα

Χρόνος παράδοσης : επτά μέρες

        Καρτών επισκεπτηρίου (μπιλιέτα) του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. με το λογότυπο της ΔΕΥΑΠ, το ονοματεπώνυμο καθώς και την ιδιότητα του

Ποσότητα : 500 τεμάχια με πλαστικοποίηση (διαστάσεων 6Χ9)

Χρόνος παράδοσης : επτά (7) ημέρες

3. Είκοσι τριπλότυπα μπλόκ εντολών παράδοσης καυσίμων διαστάσεων 15Χ16 σε χημικό

χαρτί.

4. Δέκα εβδομαδιαίων βιβλίων παρουσίας προσωπικού διαστάσεων 30Χ40 με σκληρό

εξώφυλλο και ραφή.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών με τιμές ανά είδος η Τετάρτη

12 Μαρτίου στο Γραφείο Προμηθειών της ΔΕΥΑΠ (Ακτή Δυμαίων 48 τηλ.2610-366232)

 

Ο Υπεύθυνος Προμηθειών

Κώστας Λυκοκάπης

Παρασκευή, 21 Φεβρουάριος 2014 15:51

Προμήθεια τριών ηλεκτροκινητήρων 45 KW

Η ΔΕΥΑΠ ενδιαφέρεται για την προμήθεια τριών (3) τεμ.  ηλεκτροκινητήρων χυτοσιδηράς κατασκευής, τριφασικούς, βραχυκυκλωμένου δρομέως, προστασίας ΙΡ55, τάσεως 400 VYΔ, 50HZ, εδράσεως V1, (φλατζωτοί καθέτου τοποθέτησης και λειτουργίας), κλάσεως μονώσεως F, ισχύος 45 KW, 1500 rpm, με αντιστάσεις προθέρμανσης και θερμικά προστασίας.
Επίσης τα ρουλεμάν των κινητήρων να είναι σειράς τουλάχιστον  6300.
Διαστάσεις ως σχέδιο
ΣΧΕΔΙΟ_Προμήθεια τριών ηλεκτροκινητήρων 45 KW
Προσφορές μπορούν να υποβληθούν ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ έως 28/02/2014 στο Γραφείο Προμηθειών σε κλειστούς φακέλους.

Τεχνικές πληροφορίες στο τηλ. 2610 527506, ή 6977644133, Α. Παπαδόπουλος

Παρασκευή, 14 Φεβρουάριος 2014 15:50

Συγκρότηση συλλογικού οργάνου με κλήρωση

Αρ.πρωτ.:Εσωτ. 109Γ’

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πάτρα 14/02/2014

Προς:

Πίνακα αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση συλλογικού οργάνου με κλήρωση

Κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 που αφορά στην διενέργεια κληρώσεως για την συγκρότηση:

    επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών, Μηχανογράφησης, Διαχείρισης Τηλεφωνικών Κλήσεων και λοιπών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

της ΔΕΥΑΠ που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα ως μέλη επιτροπών  παραλαβής εξοπλισμού και υπηρεσιών είναι:

    Παπαδημητρόπουλος Γεώργιος
    Στεργιόπουλος Δημήτρης
    Παπαθεοδωρόπουλος Παναγιώτης
    Παπαγεωργακόπουλος Κωνσταντίνος
    Κατριβέσης Φώτης
    Τυροπάνη Κωνσταντίνα
    Καραμπούλας Γεώργιος
    Παπαζαφείρη Δώρα
    Αργυράτος Θεόδωρος
    Ηλιόπουλος Ηλίας
    Βασιλειάδης Γιάννης

Σας γνωστοποιούμε ότι μπορείτε να παρακολουθήσετε την κλήρωση που θα γίνει την

Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 09.00  π.μ.  στην αίθουσα Δ.Σ..

                                                                                                     Η Προϊσταμένη

                                                                                               Διοικητικής Υπηρεσίας

Παρασκευή, 14 Φεβρουάριος 2014 15:42

Συγκρότηση συλλογικού οργάνου με κλήρωση

Αρ.πρωτ.:Εσωτ.110Γ’

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πάτρα 14/02/2014

Προς:

Πίνακα αποδεκτών
 

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση συλλογικού οργάνου με κλήρωση


Κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 που αφορά στην διενέργεια κληρώσεως για την συγκρότηση:


    επιτροπής  παραλαβής Μηχανογραφικού εξοπλισμού


της ΔΕΥΑΠ που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα ως μέλη επιτροπών  παραλαβής εξοπλισμού και υπηρεσιών είναι:

    Παπαδημητρόπουλος Γεώργιος
    Στεργιόπουλος Δημήτρης
    Παπαθεοδωρόπουλος Παναγιώτης
    Παπαγεωργακόπουλος Κωνσταντίνος
    Κατριβέσης Φώτης
    Τυροπάνη Κωνσταντίνα
    Καραμπούλας Γεώργιος
    Παπαζαφείρη Δώρα
    Αργυράτος Θεόδωρος
    Ηλιόπουλος Ηλίας
    Βασιλειάδης Γιάννης

Σας γνωστοποιούμε ότι μπορείτε να παρακολουθήσετε την κλήρωση που θα γίνει την

Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 09.00  π.μ.  στην αίθουσα Δ.Σ..


 

                                                                                                     Η Προϊσταμένη

                                                                                               Διοικητικής Υπηρεσίας


 

                                                                                                Νικολίτσα Γαλαριώτη

Σημαντικές ανακοινώσεις

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Prev Next

Προγραμματισμένες Διακοπές

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Prev Next