Σημαντικές ανακοινώσεις

Σημαντικές ανακοινώσεις

Παρακαλούμε για την άμεση προμήθεια τεσσάρων (4) μηχανών (με συμβόλαιο συντήρησης χρονικού διαστήματος τόσο, όσο και ο χρόνος εγγύησης) καταμέτρησης…
Η ΔΕΥΑΠ ενδιαφέρεται για την προμήθεια ενός αντλητικου συγκροτήματος οριζόντιας διάταξης, υποβρύχιο και θα αποτελείται από αντλία πολυβάθμια με κεντρικό…
Η ΔΕΥΑΠ ενδιαφέρεται για την εγκατάσταση τεσσάρων εμβαπτιζόμενων αντλιών λυμάτων στο αντλιοστάσιο Ιτεών. Για την εγκατάσταση των αντλιών πρέπει να…
Η ΔΕΥΑΠ ενδιαφέρεται για την προμήθεια ενός υποβρύχιου αντλητικου συγκροτήματος οριζόντιας διάταξης, που θα αποτελείται από αντλία πολυβάθμια με κεντρικό  σημείο…
Η ΔΕΥΑΠ ενδιαφέρεται για την προμήθεια υλικού siemens με την παρακάτω περιγραφή και κωδικό.SCALANCE X204-26GK5204-2BB00-2AA3Τεμάχιο ένα (1) Προσφορές μπορούν να…
Page 1 of 113

Σημαντικές ανακοινώσεις

Προγραμματισμένες Διακοπές